Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

CCR a validat primul tur al alegerilor

În ziua de 7 noiembrie 2014, ora 11, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit. f) din Constituția României si al art.37 din Legea nr.47/ 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a examinat Procesul-verbal privind rezultatul votării pentru alegerea Președintelui României din 2 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Electoral Central la data de 6 noiembrie 2014, și procesele-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare.

În urma examinării, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a hotărât:

1. Confirmă rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014, după cum urmează:

  • Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente: 18.284.066;
  • Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232;
  • Numărul de voturi necesar pentru a fi ales Președinte al României în primul tur de scrutin: 9.142.034;
  • Numărul total al voturilor nule: 237.761;
  • Numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340

Din care pentru:

HUNOR KELEMEN 329.727 voturi

KLAUS-WERNER IOHANNIS 2.881.406 voturi

CRISTIAN — DAN DIACONESCU 382.526 voturi

VICTOR-VIOREL PONTA 3.836.093 voturi

WILLIAM GABRIEL BRÂNZĂ 43.194 voturi

ELENA-GABRIELA UDREA 493.376 voturi

MIREL-MIRCEA AMARIȚEI 7.895 voturi

TEODOR-VIOREL MELEȘCANU 104.131 voturi

GHEORGHE FUNAR 45.405 voturi

ZSOLT SZILAGYI 53.146 voturi

MONICA-LUISA MACOVEI 421.648 voturi

CONSTANTIN ROTARU 28.805 voturi

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 508.572 voturi

CORNELIU-VADIM TUDOR 349.416 voturi

2. Aduce la cunoștința publică rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014.

3. Se va organiza al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014, la care vor participa domnul Victor—Viorel Ponta și domnul Klaus-Werner Iohannis, în această ordine.

4. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și se aduce la cunoștință prin mass-media.

Comments

comments