Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Mesajul IPS Calinic la inceput de an scolar

“Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze; chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Pilde 22,6)

Sunetul clopoțelului ce vestește începutul anului școlar este un moment de mare bucurie și emoție pentru toți copiii, părinții și profesorii implicați în această nobilă artă a educației. Educaţia este pâinea sufletului, este o necesitate universală și are un rol deosebit de important pentru desăvârșire, pentru reuşita în viaţă.

Profesorii, aceste lumânări care se topesc luminându-i pe alții, au marele dar, dat de Dumnezeu, de a forma personalități, de a crea viitorul acestui neam, trudind zi de zi în Şcoală, această cetate de lumină, în care ei își depun jertfa de suflet dăruindu-se elevilor. Iar voi, elevii, mici sau mari, sunteți făcliile ce ne vor lumina nouă tuturor viitorul, sunteți viitorii preoți, medici sau profesori, brutari și constructori, poeți și istorici, eroi și sfinți, fiecare cu rolul lui bine stabilit, rol șlefuit încă de acum de pe băncile școlii. Iar părinții și Sfânta Biserica unesc pământul cu Cerul, oferindu-vă, dragi copii, prefigurarea Raiului și condițiile necesare pentru ca voi să creșteți demni și frumoși urcând pe scara învățăturii spre lumina înțelepciunii!

Spiru Haret, părintele învățământului modern românesc, a definit ca nimeni altul rolul școlii: „Şcoala primară are datoria de a forma conştiinţa naţională a poporului, de a-l face să-şi cunoască trecutul pentru a-şi cunoaşte rostul său în prezent şi chemarea sa în viitor. Şcoala primară trebuie să creeze simţul de solidaritate naţională, fără care niciun Stat nu poate creşte, şi care dă tărie unei naţiuni şi încredere în sine”.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse lumina Sa asupra tuturor elevilor, profesorilor și părinților din ținuturile Argeșului și Muscelului, ca uniți cu toții în dragoste, înțelegere și bucurie, să creeze un viitor cu idealuri și valori înalte, să se ridice deasupra vremurilor adesea potrivnice, să fie biruitori şi demni, modele vrednice de urmat pentru cei ce vor urma. Să ne amintim mereu că Şcoala Românească este temelia acestei ţări, dar şi temelia fiecăruia dintre noi.

Binecuvântăm cu părintească dragoste toți elevii, părinții și profesorii, rugându-L pe Dumnezeu să vă ocrotească, dăruindu-vă putere de muncă și rezultate foarte bune în această nobilă lucrare!

“Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul, căci aceasta este cu dreptate.” (Efeseni 6,1)

Comments

comments